Novinky

Zoznam vedúcich

 
 
Mgr. Anita Nagyová zriaďovateľ
 
 
Mgr. Katarína Veresová riaditeľ, psychológ
 
 
Mgr. Judita Lengyelová psychológ
 
 
Mgr. Helena Baráthová špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Andrea Huczmanová špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Mária Kissová špeciálny pedagóg, logopéd
 
 
Mgr. Katalin Macsai špeciálny pedagóg, logopéd
 
 
PaedDr. Renáta Póčová špeciálny pedagóg
 
 
Bc. Martina Suminová samostatný odborný referent

© aScAgenda 2023.0.1382 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2022