Novinky

Nevhodné správanie žiaka – čo s tým?

Vyrušovanie a nevhodné správanie žiaka na vyučovaní je problém, s ktorým sa už stretol pravdepodobne každý učiteľ. Otáčanie sa na stoličke, nepozornosť, rozprávanie počas výkladu, podvádzanie, neposlušnosť. To je len zlomok toho, s čím sa musia učitelia každý deň „popasovať“.

Ako na vyrušovanie žiakov reagovať? Čo môže učiteľ urobiť na zastavenie (odstránenie) nevhodného správania žiakov?

Znížiť výskyt nežiaduceho správania počas vyučovacích hodín je v moci učiteľa a školy. Musia však byť na túto úlohu pripravení.

Odhodlaný, dôvtipný učiteľ ochotný k žiakom pristupovať individuálne a schopný vyrušujúceho žiaka počas školského vyučovania izolovať, môže takéhoto jedinca posunúť, priviesť k zodpovednejšiemu správaniu. Aby bolo jeho úsilie korunované úspechom, mal by dostať podporu aj zo strany ostatných členov pedagogického zboru a rodičov žiaka.

Podstatné pri odstraňovaní nevhodného správania je vedieť, čo je dôležité, a zasiahnuť len v prípadoch, keď je ohrozený poriadok v triede.

Štyri jednoduché spôsoby, ako rýchlo zastaviť nevhodné správanie, sú:

  • Nadviazať so žiakom, ktorý prestupuje školské pravidlá, očný kontakt alebo sa k menu priblížiť. Je možné použiť aj iné neverbálne signály. Učiteľ by sa mal uistiť, že žiak prestal vyrušovať, inak sa naučí jeho signály ignorovať.
  • Ak žiak nevykonáva to, čo sa od neho vyžaduje, treba mu pripomenúť, čo má robiť.
  • Pokojne, bez nepriateľstva sa žiaka spýtať, či vie, čo má robiť; ak áno, nech to teda robí.
  • Zreteľne a rozhodne požiadať žiaka, aby prestal.