Novinky

Hrubá motorika

Dieťatko potrebuje priestor, v ktorom môže realizovať svoje nové pohybové schopnosti.

Za pohybom, ktorý vykonávame stojí schopnosť ovládať naše svaly. Svaly hrubej a jemnej motoriky nám umožňujú byť fyzicky aktívny a ovládať naše telo. Rozvoj schopnosti ovládať svaly hrubej motoriky sa týka veľkých svalových skupín ovládajúcich hlavu, ramená, ruky, chrbát, brucho a nohy. S rastom dieťaťa sa prirodzene rozvíjajú aj svaly hrubej motoriky, ale precvičovaním a posilňovaním svalov je možné proces rozvoja urýchliť a zlepšiť. Prostredie, v ktorom sa dieťatko pohybuje tento prirodzený proces ešte urýchľuje. Vhodné hry a aktivity stimulujú rozvoj hrubej motoriky ruka v ruke s individuálnymi potrebami dieťatka.

 

Rozvoj hrubej motoriky

Ovládanie hrubej motoriky je dokonalou súhrou mozgu, nervového systému a svalov. Prvé tri roky života dieťatka je rozvoj svalov hrubej motoriky veľmi prudký. Prvým vážnym pokrokom je prechod od neúmyselných reflexov ku kontrolovanému ovládaniu jednotlivých častí tela. V troch rokoch sú už deti aktívne a pohybovo nezávislé, plne ovládajú svoje telo, a tak môžu behať, skákať, kopať do lopty a hádzať ju, atď. Svaly hrubej motoriky umožňujú deťom dvíhať hlavičku, pretáčať sa, plaziť sa, sedieť a chodiť. Rozvoj týchto svalov začína už v prvých týždňoch života posilňovaním krčných svalov, v snahe dvíhať a udržať si hlavičku. Je dôležité uvedomiť si, že rozvoj svalov hrubej motoriky je dopredu daný a má svoju postupnosť.

Rozvoj svalov sa riadi podľa dvoch základných pravidiel - pravidla “zvnútra von” a pravidla “zhora nadol”. Začína hlavou a pokračuje smerom nadol ku stredu tela a postupne do jeho najkrajnejších oblastí a končí koordináciou celého telíčka. Základnými faktormi rozvoja hrubej motoriky v tomto štádiu je prirodzená zvedavosť a motivácia. Tento prirodzený rozvoj možno navyše povzbudiť zábavnými hrami. Hrubá motorika dieťatka sa nebude rozvíjať   v očakávanom tempe a v požadovanom rozsahu, pokiaľ nebude dieťatko stimulované    a vystavované podnetom, ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj jeho motoriky. Naopak, ak budeme dávať veľa príležitostí a podnetov k plazeniu dieťatku, ktoré ešte nie je na to dostatočne zrelé, bude to pre rozvoj jeho motoriky zbytočné.

 

Od reflexov ku koordinovaným pohybom

Novorodenec príde na svet v podstate bez akejkoľvek kontroly nad svojimi svalmi alebo pohybmi. Všetky jeho činnosti, dokonca aj kŕmenie sú reflexné. Postupom času, neustálou stimuláciou a vytváraním prostredia plného podnetov sa pomaly reflexné – náhodné správanie vytráca a dieťatko sa snaží úmyselne ovládať svoje telo. Tento prudký prechod od reflexného k úmyselnému ovládaniu svalov vyžaduje obrovské úsilie. Keď vidíte, ako sa drobček trápi so zdvíhaním hlavičky, alebo sa snaží spraviť prvé krôčiky aj napriek častým pádom, možno si položíte otázku – Čo ho motivuje k tomu, aby to robilo? Prečo sa radšej nevypýta na ruky, kde je v bezpečí a pohodlne vidí na všetko okolo? Faktom je, že dieťa má snahu napredovať    a rozvíjať sa prirodzene vrodenú. Dieťatko sa rodí s nekonečnou túžbou poznávať svet   a zdolávať všetky jeho výzvy i nástrahy. A táto túžba je to, čo ho nabáda skúmať nepoznané   a objavovať neobjavené. Každý pokrok v rozvoji svalov hrubej motoriky prináša so sebou nový pohľad na svet a nové objavy. Keď sa prvý krát celkom náhodou prevalí z bruška na chrbátik, celý svet sa mu zrazu prevráti. Zrazu vidí nové veci, z novej perspektívy. Ak budete jeho nekonečnú zvedavosť povzbudzovať, zvýši sa jeho záujem robiť to zas a znova. A tento proces sa opakuje pri všetkých vývojových štádiách a pokrokoch. Keď sa dieťatko prvý krát postaví a zistí, že sa ľahko môže načiahnuť za obľúbenou hračkou, je motivované to robiť znova.

Ako môžete dieťatku pomôcť?

Dieťatko potrebuje priestor, v ktorom môže realizovať svoje nové pohybové schopnosti. Detské telíčko sa správa prirodzene inteligentne – vie, čo potrebuje a vie, kedy je čas napredovať. Vy - ako rodičia, môžete pomôcť malému objaviteľovi realizovať jeho výpravy dostatočne veľkým, bezpečným priestorom, ktorý by mal byť navyše zábavný, plný podnetov a zmyslových stimulov.